Cenník

cennik-spravimto.sk

Naš cenník je bez ďalších skrytých poplatkov!

Cena práce                          11,00 € / hodina

Nákupy a doručenia              6 € / objednávka

Cena v nedeľu a št. sviatok     + 100 % príplatok

 

Cena práce sa účtuje za každú aj začatú hodinu.

Materiál pri oprave si hradí klient sám.
Spotrebný materiál a náhradné diely sú účtované podľa nákupnej ceny a pripočítane k hodinovej sadzbe. 

 

Doprava

 

Do 15 km je DOPRAVA ZADARMO !

Sídlo firmy je v centre Šale. Všetky počiatočné cesty sú teda zo sídla firmy v Šali !
Dopravné nad 15 km      0,30 €/km

 

Platba

platba-spravimto.sk

 
Služby sa platia pri odchode asistenta 
po ukončení objednávky.

 

 
Stornovanie rezervovaného termínu musí klient oznámiť najmenej 12 hodín vopred.
 
 
Všetky vyššie uvedené ceny sú platné od 01.01.2016.
                          Nie sme platiteľmi DPH.