Cenník

cennik-spravimto.sk


Naš cenník je bez ďalších skrytých poplatkov! 

Platíte iba za to, a toľko čo vidíte v cenníku!

 

Cena práce (základ)       15,00 € / hodina

Doprava do 10 km              5 € / výjazd

Cena práce v nedeľu a št. sviatok    základ + 100 % príplatok

 

Cena práce sa účtuje za každú aj začatú hodinu.

Minimálna cena je 20 € (1 hod. + výjazd).

Do celkového času opravy je započítaný aj čas nákupu materiálu.

Zakúpený materiál pri oprave si hradí klient sám.
Spotrebný materiál je účtovaný podľa nákupnej ceny a pripočítaný k hodinovej sadzbe a cene dopravy. 

 

Doprava

 
Do 10 km je doprava 5 € / výjazd.
Sídlo firmy je v centre Šale. Všetky počiatočné cesty sú teda zo sídla firmy v Šali !
Dopravné nad 10 km      0,50 € / km (obojsmerne)

 

Platba

platba-spravimto.sk

 
Služby sa platia pri odchode asistenta 
po ukončení objednávky.

 

 

Stornovanie rezervovaného termínu musí klient oznámiť najmenej 12 hodín vopred.

 
 

Všetky vyššie uvedené ceny sú platné od 01.11.2022.

                          Nie sme platiteľmi DPH.